top of page

LAAT DE BEELDEN

VOOR JE SPREKEN

mARTherapie

mARTherapie

Deuren gesloten 

Na 8 jaar en een beetje sluit mARTherapie op 2 april 2024 de deur van haar praktijk. Met onwijs veel plezier, dankbaarheid en warmte kijk ik terug op een bijzonder avontuur waarin ik als therapeut en als mens steeds meer mezelf mocht worden door het contact met alle mensen die mARTherapie heeft mogen ontvangen en ontmoeten. Dankjewel als je een van hen was. Dan is het nu tijd voor een nieuw avontuur. 

Liefs, Margareth 

 

mARTherapie is een praktijk voor beeldende therapie antroposofisch geïnspireerd, voor kinderen en jongeren vanaf 6 jaar. Ook volwassenen zijn welkom.

Kinderen en jongeren die mARTherapie in haar praktijk ontvangt ervaren moeite met het meedraaien in het dagelijks leven, bijvoorbeeld doordat ze gepest worden, zich angstig voelen of nare gebeurtenissen hebben meegemaakt. Dit uit zich vaak in zorgelijk gedrag. Voorbeelden hiervan zijn woede-aanvallen, slechte concentratie of een stil en teruggetrokken houding.*

Binnen mARTherapie leeft de opvatting dat elk kind goed is zoals hij is en dat hij op dit moment uit balans is gebracht door ontwikkelingen in het leven. Daarom gaat het in de sessies in eerste instantie om het verstevigen van de basis om vervolgens via het verworven vertrouwen de balans te herstellen. Zoals het gezegde 'de kracht van de boom, wordt bepaald door haar wortels' gelooft mARTherapie, dat het begin van een gezonde ontwikkeling vanaf de basis wordt opgebouwd.

In de sessies werken we via kunstzinnige oefeningen eerst aan het versterken van het vertrouwen. Daarna gaan we middels de creatieve opdrachten en het opgebouwde vertrouwen de obstakels in eigen tempo tegemoet. Op deze manier ervaart het kind het effect van zijn kwaliteiten in de veilige oefenomgeving van de praktijk en neemt hij die mee naar zijn dagelijkse leven om de balans te herstellen.

*Problematiek die mARTherapie o.a. behandelt in haar praktijk:

 • angst

 • faalangst

 • pesten 

 • stress & burn-out

 • slaapproblemen 

 • vermoeidheid

 • trauma 

 • rouw 

 • hechtingsproblematiek

 • echtscheidingsproblematiek 

 • verstoorde emotie-regulatie

Beeldende therapie

Beeldende therapie

Beeldende therapie - ag is een ervaringsgerichte vorm van therapie. Het gebruikt kunstzinnige oefeningen en verhalen als middel om:

 • datgeen wat van binnen speelt (in het hoofd en in de gevoelswereld) zichtbaar en concreet te maken;

 • op een andere manier uiting te geven aan gevoel dan via het woord;

 • op een speelse, laagdrempelige en veilige manier aan de slag te gaan;

 • aan te sluiten bij de interesse en de ontwikkeling van het kind;

 • via de ervaring het kind stap voor stap uit te dagen in zijn leerpunten en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren; 

 • het zelfvertrouwen te vergroten.

Opbouw van het traject 

Omdat elk kind uniek is wordt de reeks van creatieve opdrachten afgestemd op het kind en de situatie. Het begin van het traject bestaat daarom uit: een intakegesprek met ouders en kind (afhankelijk van de leeftijd) en drie observatiesessies om een compleet beeld te krijgen en een behandelplan vorm te geven.

 

Vervolgens worden in een terugkoppelingsgesprek de observaties en het plan van aanpak gedeeld. Het plan bestaat uit een combinatie van de hoofdtechnieken: tekenen, schilderen, boetseren en speksteen bewerken. Tijdens het gehele traject is het van belang om aan te sluiten bij het kind en om zijn tempo te volgen. Om dit te evalueren vindt er na een reeks van 8 - 10 sessies een gesprek met ouders en kind (afhankelijk van de leeftijd) plaats. In de evaluatie wordt er besproken hoe en of het traject opnieuw wordt voortgezet met een nieuwe reeks van 8 - 10 sessies. Het traject sluit altijd af met een laatste evaluatie.

 

Het gemaakte werk blijft tijdens het traject in de praktijk, omdat het werk in de evaluatiegesprekken en tijdens de sessies wordt gebruikt om terug te kijken naar het proces. Aan het eind van het traject mag het werk mee naar huis genomen worden en krijgen ouders een eindverslag van de therapie. 

Therapeut

Ik ben Margareth Krul-Schnezler (1992), geboren en getogen in Den Haag afkomstig uit een Indische familie. Samenzijn en voor elkaar zorgen zijn kernbegrippen, die ik in mijn opvoeding heb meegekregen. Van kleins af aan vind ik het belangrijk een ander te helpen en daar heb ik na mijn afstuderen aan de Hogeschool Leiden bij de toenmalige opleiding 'Kunstzinnige Therapie' in 2015 mijn werk van gemaakt.

 

Vroeger was ik een angstig en onzeker meisje, maar ik heb mij in mijn eigen tempo kunnen ontwikkelen tot een zelfverzekerde vrouw, dankzij de liefde en steun van mijn ouders. Dat is de reden dat mijn praktijk in eerste instantie gericht is op kinderen en pubers. Ik gun hen wat mijn ouders mij hebben gegeven: een stevige basis en de overtuiging dat je goed bent zoals je bent. In 2016 heb ik mARTherapie in het leven geroepen om zoveel mogelijk kinderen dit te laten ervaren.

In mijn therapie staat het kind centraal, niet het probleem. Het mooiste van mijn therapie is wanneer ik echt contact heb kunnen maken door te luisteren, te kijken en te volgen. Vaak genoeg heb ik gemerkt dat een kind zelf heel goed weet wat hij nodig heeft voor zijn herstel. Het is vervolgens de kunst om de juiste oefeningen en het materiaal te kiezen om daarop aan te sluiten. De effecten die dan zichtbaar worden, vind ik zelf ook altijd nog wonderlijk, omdat het kind uiteindelijk zelf zijn probleem heeft aanpakt.

JE BENT GOED

ZOALS JE BENT

Margareth Duinen-7 vierkant.jpg
Therapeut
Contact
 
mARTherapie

Elandstraat 2 2513 GR Den Haag

mail: info@martherapie.nl

tel: +31 (0)6 579 240 32

bottom of page