Coaching via kunst

Met coaching zet ik de kunstzinnige oefeningen in om de jongere het probleem of de vraag letterlijk in beeld te laten brengen. Vervolgens gaan we hierover in gesprek. Het gesprek is bij coaching dus een belangrijk onderdeel in tegenstelling tot de therapie. Via het gemaakte beeld komen we samen tot de kern van het probleem en zoeken we met nieuwe oefeningen of in het gesprek naar de oplossing. Telkens wanneer uw kind tot inzicht komt, past hij dit toe in zijn huiswerkopdrachten. Dat betekent dat coaching een actieve en intensieve vorm van ondersteuning is. Uw kind werkt namelijk ook naast de sessies aan het doel.

 

Voor wie? 

 

Coaching via kunst is mooi inzetbaar voor doelen die op korte termijn behaald willen worden. U kunt hierbij denken aan motivatie vinden voor school of de juiste studierichting kiezen.  

mARTherapie geregistreerd bij Kamer van Koophandel | kvk-nummer: 65361555; 

Nederlandse Vereniging van Kunstzinnige Therapieën | NVKT-nummer: 141441518;

AGB-register |  persoonlijk: 9010201 - praktijk: 90061517
Privacyverklaring