Werkwijze

Ook een coachingstraject begint met een intakegesprek dat plaatsvindt met ouders alleen. Als er behoefte is aan een ontmoeting met uw kind, dan is hier een kennismakingsgesprek voor beschikbaar. Het traject begint met twee diagnostische sessies, waarin we samen het doel zo concreet mogelijk maken aan de hand van vrij werken. Daarna starten we met het behandelplan, dat ik naar aanleiding van mijn observaties en de vrije werken opstel. Na vier keer werken volgt een middenevaluatie en wordt gevolgd door weer vier sessies. We sluiten af met een eindevaluatie. Een gemiddeld traject ziet er als volgt uit:

  • Twee diagnostische sessies 

  • Vier sessies

  • Middenevaluatie

  • Vier sessies

  • Eindevaluatie 

(Het is afhankelijk per situatie hoeveel sessies er nodig zijn, dus afwijking van het gemiddelde is mogelijk.) 

mARTherapie geregistreerd bij Kamer van Koophandel | kvk-nummer: 65361555; 

Nederlandse Vereniging van Kunstzinnige Therapieën | NVKT-nummer: 141441518;

AGB-register |  persoonlijk: 9010201 - praktijk: 90061517
Privacyverklaring