Werkwijze

Na aanmelding vindt eerst het intakegesprek plaats met ouders alleen. Hierin kijken we samen naar de situatie, de hulpvraag en de bijpassende doelen. Als er behoefte is aan een ontmoeting met uw kind, dan is hier een kennismakingsgesprek voor beschikbaar. Elke sessie duurt 60 minuten. Een standaard traject ziet er als volgt uit:

  • Twee diagnostische sessies

  • Vijf sessies

  • Middenevaluatie

  • Vijf sessies

  • Eindevaluatie

(Het is afhankelijk per situatie hoeveel sessies er nodig zijn, dus afwijking van het gemiddelde is mogelijk.)

In de twee diagnostische sessies schildert of tekent uw kind vrij, zodat ik een kunstzinnig beeld kan vormen. Uit deze tekeningen/schilderingen en mijn eerste observaties volgt een behandelplan met een passende reeks van oefeningen. De middenevaluatie met ouders is ervoor om te kijken of we nog de goede kant opgaan en om eventuele aanpassingen te maken aan het plan. Aan het einde evalueren we het gehele proces.  

mARTherapie geregistreerd bij Kamer van Koophandel | kvk-nummer: 65361555; 

Nederlandse Vereniging van Kunstzinnige Therapieën | NVKT-nummer: 141441518;

AGB-register |  persoonlijk: 9010201 - praktijk: 90061517
Privacyverklaring